Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

9493 b290
Reposted byirmelingreywolfaikkogabyaxcoeurinainertejemkartoflelenifcaYSoSeriousbodyinthegardenniedoskonalosclaparisiennejestemjedenkotficaosiuverdantforcecarmenlunafreskapiehusCeselinewruchujednostajniepopierdolonymnyaakokapellainthemiddleofnowhereveritas1sokozielonykotmyszkaminnietickimickiniewiastqadisheveledinsanedreamerniiksCrossroademonshedevilSurvivedGirldziejekiammistakeClarylikecrazycrazycrazymydiscoveryzimnydzienncocainebluesnaturalgingerdivilekkaprzesadainnocuousakrewnieobecnoscmikimotoveronica-o
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
Reposted frombesen besen viapiehus piehus
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viapiehus piehus

July 12 2019

4833 a7ca 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapiehus piehus

July 10 2019

4834 9cfd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadivi divi

July 03 2019

8888 7537 500
Reposted fromyikes yikes viatfu tfu
6974 da7d 500
Yaah.
Reposted fromriot riot viatfu tfu
2331 8c22 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
7729 a728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo

July 02 2019

4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viakatastrofo katastrofo

June 30 2019

Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice

June 29 2019

7734 547f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

June 28 2019

4955 9c6e
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
6388 b58d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus

June 27 2019

June 26 2019

6096 cd5e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaeta eta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl