Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

5017 a321 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapiehus piehus

September 12 2019

5484 c70d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus

September 09 2019

2181 d2ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

September 02 2019

6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viacocaineblues cocaineblues

August 31 2019

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viakatastrofo katastrofo

August 29 2019

2069 9c87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus

August 25 2019

Reposted fromsanitas sanitas viapiehus piehus

August 19 2019

1022 ab43 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatomash tomash

August 15 2019

0514 52ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable

August 13 2019

9951 0c5a 500
Reposted fromexistential existential viabzium bzium

August 11 2019

8873 a8a8 500
Reposted fromexistential existential viajojinthesun jojinthesun

August 06 2019

4972 0f3f
Reposted fromtichga tichga viatomash tomash

August 04 2019

4339 4e63 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza vialukan lukan

August 03 2019

4486 90cd 500
Reposted fromFero Fero viadesinteressement desinteressement

July 22 2019

4257 ab95 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viatomash tomash

July 21 2019

4477 1a22 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

July 13 2019

9493 b290
Reposted byirmelingreywolfaikkogabyaxcoeurinainertejemkartoflelenifcaYSoSeriousbodyinthegardenniedoskonalosclaparisiennejestemjedenkotficaosiuverdantforcecarmenlunafreskapiehusCeselinewruchujednostajniepopierdolonymnyaakokapellainthemiddleofnowhereveritas1sokozielonykotmyszkaminnietickimickiniewiastqadisheveledinsanedreamerniiksCrossroademonshedevilSurvivedGirldziejekiammistakeClarylikecrazycrazycrazymydiscoveryzimnydzienncocainebluesnaturalgingerdivilekkaprzesadainnocuousakrewnieobecnoscmikimotoveronica-oweselefigaralaparisiennepiehusgefuhlvollzimnydziennMisqasweetnothinggryskasyrenafruittreesleeperkasiakocimietkaKabaNewLifevacannesmalinowowaaleanderwikssleeper
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
Reposted frombesen besen viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl