Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

7890 6b0e 500
Reposted fromteijakool teijakool viahrabiapawel hrabiapawel

June 16 2019

0966 7197
joy
7011 4cfc
Reposted fromtichga tichga viapiehus piehus

June 15 2019

To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viapiehus piehus

June 13 2019

7422 a610 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaonlyhedone onlyhedone

June 12 2019

9141 e30e
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viajestemzero jestemzero
0581 d3bd
Reposted fromwillhan willhan
1273 9a11
Reposted fromnezavisan nezavisan viajestemzero jestemzero

June 11 2019

0252 19aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeeth beeth
9731 094d 500
Reposted fromtfu tfu viahrabiapawel hrabiapawel
5473 4270
Reposted fromfungi fungi vialubiew0 lubiew0

June 09 2019

9558 7569 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
7512 09ad 500

astound:

my weakness | credit

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viabisia bisia

June 08 2019

2926 0f4a 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viadivi divi
4622 5c9a
Reposted fromEtnigos Etnigos
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapiehus piehus

June 07 2019

3908 0045 500
Reposted byfluktuantv2pxmantonisshikajifrunemanvairap856spicyduraznoLiliumhonigwurmsucznikbodyinthegardenirmelinosiuinzynierlexxiefrikadelleelinelaSilentForestcygi-chanrelationshitmolotovcupcakeverena-i-pcarmenlunasiostraLuukkapjesorozecintroweirdssistermorphinemuladharaoskilubiew0ohhhfuckittlisiazupalukangrarzynkapffftdirtyliarmehhhwybuchmuzgusadpornEwkaLoLdjLangleykaesekuchenzupsonbitstackerkattniskowodestroyedghalbadiousbiesyfiodoraKaraluchowyBlokbarszczowamiimisignofthemothablintroweirdinteressiert-mich-netpiehuserqpdr320laparisienneanheroskacrew48hrsinmybetterworldponurykosiarzohfucktyczniewruchujednostajniepopierdolonymzabkaveronica-omeovvwikszgregorczykm

June 05 2019

3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl