Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

0614 5a8b 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 09 2019

0776 4e10
4293 5fd8
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaverronique verronique

May 08 2019

1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viakatastrofo katastrofo

May 05 2019

7641 9dfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
6119 885f 500
Reposted frommalice malice viacarmenluna carmenluna
9048 5e1f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaanotherwaytodie anotherwaytodie

May 04 2019

9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viapiehus piehus

April 29 2019

4856 93ed 500
Reposted byidunsmierciszklohashberrishchoclatemillionlittlepiecesHypothermiafoobar123molotovcupcakeathalisschaafsrcemojecarmenlunacelmaifrumosakuninlexxiebettersorrythansafexxrogerthatnablesjustafragmentofyouellokoshabbadoofafnirscavep856schlachtorosdissapointedbutnotsuprisedlaparisiennehrabiapawelelinelawruchujednostajniepopierdolonymsatyrlaneensommerudelubielittledisappointmentsnebthattackgnolsiostrairmelinseaweedchmielowasistermorphinedeepbluexpuszkamrpafmuladharaoborzetutusMargheRita86wind-whistlerphilmacflyrhubarbrrpatrzpodnogialissfeniculumckisbackspotlightdrain832justminemurphydurphymkaynoaadlerek12msofallarachnephobicandrewmylessugarvenomnothingiseverythingwishyouwereherekoralinadzonyxernosiemaimpressivepannakiesahuramazdapragnieniaszpaqusDagarhenszarakoszulaverdantforcewestern-feelingstellina43Kocuch8agiennyFalloutsoupHeinous84divipartyhardorgtfokarmaflimmernwartimenoveltyNichtsdestotranceniskowoillustriousmiimi
4430 5664
Reposted fromoll oll viasrcemoje srcemoje

April 27 2019

Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura - "Cała jaskrawość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

April 24 2019

9969 b560 500
Reposted fromMiziou Miziou
0599 6b0f
Reposted frommadamebadass madamebadass viaszydera szydera
when his hands are so nice u just want him to put his fingers in your mouth
Reposted fromzuzannag zuzannag
2358 1fbb
Reposted fromMiziou Miziou viazuzannag zuzannag
1017 97a8
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaabsolem absolem
9269 a79c 500
Depression
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viaabsolem absolem

March 29 2019

6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamayamar mayamar

March 28 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl