Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2020

9706 807e 500
Reposted fromink ink viahrafn hrafn

May 14 2020

4136 65d0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

May 09 2020

Reposted fromiblameyou iblameyou viapiehus piehus

May 04 2020

Sama nie wiem, czy czuję się lepiej, czy po prostu zobojętniałam. Pewność przynosi jednak spokój, nawet jeśli jest to pewność jakiejś wielkiej katastrofy czy fiaska. Tak, sądzę, że czuję się lepiej. Na wszystko patrzę z innej strony – zamiast oczekiwać, że mi się uda, i popadać w rozpacz, kiedy nie dostaję tego, czego chcę, niczego nie oczekuję i jeśli od czasu do czasu osiągnę coś drobnego, czuję niemałe zadowolenie.
— Susan Sontag - Dzienniki 1947-1963
Reposted frommaybeyou maybeyou viahrafn hrafn

May 02 2020

2975 f367 500
Reposted fromhrafn hrafn viapiehus piehus
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viahrafn hrafn
6649 8319 500
Laura Knight, At the edge of the cliff, 1917
Reposted fromciarka ciarka viahrafn hrafn

April 26 2020

8329 4e5d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabzium bzium

April 22 2020

5404 2895 500

magic-and-moonlit-wings:

strengthins0lidarity:

A rock has more self-awareness.

Reposted fromkilljill killjill viatomash tomash

April 21 2020

2528 4112 500
ludwig wittgenstein
w przekładzie bogusława wolniewicza
Reposted fromhrafn hrafn
Pilna potrzeba uzyskania pocieszenia i wsparcia w obliczu przeciwności nie jest dziecinna, jak sugeruje teoria zależności. Przeciwnie, zdolność do tworzenia więzi emocjonalnych z innymi osobami, czasem w roli potrzebującego opieki, a czasem w roli opiekującego się, jest podstawową cechą zdrowia psychicznego.
— John Bowlby
Reposted frommaybeyou maybeyou viapiehus piehus

April 16 2020

6472 d34c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash

April 15 2020

3129 988b
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable

April 11 2020

1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viahrafn hrafn

April 02 2020

8585 e5ea 500
The Executive Council Building burning, Bosnian War, Sarajevo 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapiehus piehus

March 27 2020

3093 f05e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabzium bzium

March 25 2020

Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viapiehus piehus

March 24 2020

0688 675a 500

awed-frog:

Spanish Flu, 1918. Family Portrait.

Reposted fromerial erial viahrafn hrafn
1145 5af3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...