Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba vialifeless lifeless
6616 64ea
Reposted fromdusix dusix vialifeless lifeless
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viatomash tomash
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatastrofo katastrofo
3530 60f9
3562 6d44
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viatomash tomash

November 06 2018

5201 e9fd

November 04 2018

November 03 2018

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viadamagedsoul damagedsoul

October 31 2018

October 28 2018

5251 83bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

October 21 2018

7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatouchthesky touchthesky
4008 6144 500
Rex Preston
Reposted frombajzel bajzel viareloveution reloveution

October 19 2018

3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapathetic8 pathetic8

October 05 2018

Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viazapachsiana zapachsiana

October 03 2018

1337 76c8 500

Bernard Plossu

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaverronique verronique
Od jutra będę smutny, od jutra.
Dzisiaj jednak będę szczęśliwy:
Do czego służy smutek, do czego?
Dlatego, że wieje nieprzychylny wiatr?
Dlaczego mam się dzisiaj martwić o jutro?
Może jutro będzie wszystko jasne
Może jutro zabłyśnie już słońce.
I nie będzie żadnego powodu do smutku.
Od jutra będę smutny, od jutra.
Ale dzisiaj, dzisiaj będę szczęśliwy
i powiem do każdego smutnego dnia:
Od jutra będę smutny.

Dzisiaj nie. "
-
Wiersz znaleziony w gettcie w 1941 r.
Reposted fromnajmilej najmilej viaverronique verronique
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...