Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

3422 80fb 500
Reposted frompiehus piehus

December 22 2019

Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viapchamtensyf pchamtensyf
Sponsored post

December 17 2019

Zawdzięczałam mu bardzo wiele, bo pomagał mi, był gotów rozbierać mój mur cegiełka po cegiełce, (...)... Był przyjacielem. Nawet jeśli tylko raz na jakiś czas, nawet jeśli na odległość, ale był nim. Jedynym, jakiego miałam.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
0294 382d 500
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeta eta

December 15 2019

2764 86fe 500
Reposted fromzciach zciach viamuviell muviell

December 13 2019

3122 c74e 500
Reposted fromexistential existential viabzium bzium
0638 2bd3 500
Reposted fromzciach zciach viatomash tomash

December 12 2019

December 11 2019

8812 ac4b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs

December 09 2019

Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus

December 08 2019

December 07 2019

8303 0e3f 500

December 05 2019

5911 33d2

My kind of war.
Reposted fromeyelyn eyelyn viatomash tomash

November 27 2019

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viabzium bzium

November 26 2019

4693 92fe 500
Reposted frompiehus piehus viabzium bzium

November 25 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...